Polityka prywatności i plików cookies

Niniejszy dokument reguluje zasady przetwarzania przez DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria radców Prawnych Spółka Partnerska Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.dstlegal.pl.

 

 I.       Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie, ul. Dywizjonu 303 175/63, 01-470 Warszawa (zwana dalej: „DST” lub „Administratorem”).

Informujemy, że wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane:  „RODO”) raz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 5 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).

Zgromadzone przez DST dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej. Nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszelką korespondencję w tym pytania i uwagi dotyczące ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II.       Cele i podstawy przetwarzania danych

 

DST pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, w tym w szczególności:

 • w celu nawiązania współpracy z klientem lub podmiotem współpracującym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • na potrzeby dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • na potrzeby procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków wynikających z wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doradcy podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu marketingu usług Administratora w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

  III.   Okres przetwarzania danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu:

 • zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DST jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych,
 • upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych,
 • upływu terminów przedawnienia związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

 

 IV.   Państwa prawa

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam  kontakt, przekazywanie informacji o wydarzeniach i działalności DST, lub wykonanie usługi.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach realizacji usługi doradztwa prawnego czy doradztwa podatkowego.

W przypadku uznania że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

V.       Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 

DST informuje, iż Państwa dane osobowe mogą być udostępnione naszym podwykonawcom czy zewnętrznym dostawcom usług w szczególności:

 • podmiotom współpracującym z DST na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, marketingowe,
 • dostawcom oprogramowania,
 • organom administracji, służbom państwowym, sądom.

 

VI.       Zmiana polityki prywatności

 

Określone powyżej zasady przetwarzania przez DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria radców Prawnych Spółka Partnerska Państwa danych osobowych mogą ulec zmianie.

O zmianie tych zasad zostaniecie Państwo poinformowani poprzez zamieszczenie nowej treści informacji o danych osobowych na stronie internetowej 

 

VII.       Pliki Cookies

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „analityczne” - np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

VIII.   Logi serwera

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.