Nota prawna

Właścicielem i administratorem niniejszej strony internetowej jest kancelaria DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska.


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie podlegają ochronie przez prawo autorskie. Ich kopiowanie i/lub powielanie bez zgody Kancelarii jest zabronione.


DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska informuje i zastrzega, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i jako takie nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z wykorzystaniem informacji zamieszczonych na stronie internetowej. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z zagadnieniami wskazanymi na stronie internetowej powinny w każdym przypadku zasięgnąć porady Kancelarii.


Materiały zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ani rekomendacji w zakresie świadczonych usług.

 

Wszystkie dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: „RODO”) raz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 5 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

 

Kancelaria zapewnia użytkownikom, którzy udostępnili swoje dane osobowe dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

 

Kancelaria nie udostępnia, nie przekazuje i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym podmiotom z wyjątkiem udostępniania danych za zgodą i na życzenie użytkownika lub na żądanie uprawnionych organów w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.