Projektowane zmiany ustawy o podatku od towarów i usług – split payment

16 maja 2019r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 14 maja 2019 r.), wprowadzającej m.in. obowiązkowy mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) na wybrane towary i usługi.

 

Zgodnie z wyrokiem ETS czynności polegające na udostępnieniu kart paliwowych oraz negocjowaniu, finansowaniu i rozliczaniu nabywania paliwa z wykorzystaniem tych kart stanowią usługę finansową zbliżoną do udzielenia kredytu.

W dniu 15 maja 2019 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie Case C-235/18 Vega International Transport and Logistics - Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie wskazując, iż udostępnienie kart paliwowych stanowi usługę finansową zbliżoną do udzielenia kredytu.