Nowy termin wykonania obowiązku wezwania do złożenia dokumentów akcji spółki akcyjnej i spółki komandytowo -akcyjnej oraz zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy/umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Na mocy przepisu art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej „Ustawa”) zmianie uległy terminy wykonania obowiązków w zakresie wezwania do złożenia dokumentów akcji spółki akcyjnej i spółki komandytowo -akcyjnej oraz zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy/umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych przewidzianych odpowiednio w przepisie art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Nowelizacja”). 

 

W pierwotnym brzmieniu Nowelizacji pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji musiało nastąpić do dnia 30 czerwca 2020r. 

 

Odpowiednio do przepisu art. 43 pkt 4 Ustawy termin na dokonanie pierwszego wezwania został wydłużony do dnia 30 września 2020r.

 

Konsekwencją zmiany terminu pierwszego wezwania jest wydłużenie terminu do którego musi być wykonany obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie lub umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych - w przypadku spółki, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 powołanej ustawy.

 

Zgodnie z przepisem art. 17 Ustawy zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych musi nastąpić przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

 

Tym samym termin zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych upływa z dniem 30 września 2020r.

 

****

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące praktycznych aspektów związanych z realizacją opisywanych  obowiązków, prosimy o kontakt z DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).