Zmiana terminu zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych

 

Ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa COVID”) dokonano zmiany terminów realizacji obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (dalej „PPK”) odpowiednio do postanowień ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa PPK”).

 

Ustawa PPK reguluje zasady gromadzenia środków w PPK, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

 

Odpowiednio do przepisu art. 134 ust. 1 Ustawy PPK, stosuje się ją do:

  1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. - od dnia 1 lipca 2019r.,
  2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. - od dnia 1 stycznia 2020r.,
  3. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. - od dnia 1 lipca 2020r.,
  4. pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021r.

Zgodnie z przepisem art. 134 ust. 2 Ustawy PPK w brzmieniu przyjętym w dniu 4 października 2018r. podmiot zatrudniający miał obowiązek zawarcia umowa o prowadzenie PPK w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w art. 134 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy PPK.

 

Na mocy art. 54 Ustawy COVID uległ zmianie termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

 

Termin po zmianie wynosi do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie 9 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt Ustawy PKK.

 

W ujęciu praktycznym zmiana terminu oznacza, że umowa o prowadzenie PPK musi być zawarta przez podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. nie później niż do 10 października 2020r.

 

Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniający co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. i tzw. pozostałe podmioty zatrudniające (o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4 Ustawy PPK), nie ulegają zmianie.

 

Oznacza to, że:

  1. podmiot zatrudniając co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. ma obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 10 października 2020r.
  2. tzw. pozostały podmiot zatrudniający ma obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 10 kwietnia 2021r.

****

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące praktycznych aspektów związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy PPK, prosimy o kontakt z DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).