Zmiana terminu zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

 

 

Ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dokonano zmiany terminu dokonania zgłoszenia przez spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie Rozdziału 6 ustawy z dnia 18 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa”) danych podlegających ujawnieniu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”).

 

Termin pierwotnie przypadający na dzień 13 kwietnia 2020r. został wydłużony o 3 miesiące. 

 

Konsekwentnie spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawyz dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, są zobowiązane dokonać zgłoszenie do CRBR w zakresie danych o których mowa w art. 58 Ustawy nie później niż do dnia 13 lipca 2020r.

 

****

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące praktycznych aspektów związanych z realizacją opisywanych  obowiązków sprawozdawczych, prosimy o kontakt z DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).