Projektowane zmiany ustawy o podatku od towarów i usług – split payment

16 maja 2019r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 14 maja 2019 r.), wprowadzającej m.in. obowiązkowy mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) na wybrane towary i usługi.

 

Obowiązek dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności ma dotyczyć transakcji

  1. o jednorazowej wartości przekraczającej 15.000 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie obcej (bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności), których
  2. przedmiotem są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.) (w tym między innymi roboty budowlane, złom, wyroby stalowe, części samochodowe, czy komputery).

Projektowane przepisy przewidują sankcję w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze w przypadku, gdy pomimo obowiązku, podatnik nie dokona płatności za dany towar lub usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Co więcej, nabywca nie będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wydatku na zakup towaru/usługi w stosunku do których nie zrealizował obowiązku płatności przy zastosowaniu split payment.

 

Na podatnika został nałożony obowiązek zamieszczania na fakturze VAT dokumentującej dostawę objętą obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” pod rygorem dodatkowego zobowiązaniem w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

Projekt znajduje się aktualnie w fazie konsultacji. Planowane zmiany w ustawie VAT mają wejść w życie od 1 września 2019r.  Zmiany w przepisach Ustawy CIT i Ustawy PIT mają obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

 

Stosowanie obowiązkowo split payment może wymuszać zmiany w stosowanych modelach rozliczeń w transakcjach handlowych opartych na potrąceniach, kompensatach, faktoringu, cashpool’u.  Z tych też względów zasadnym jest przystąpienie już teraz  do prac dostosowawczych uwzględniających nowe wymogi w zakresie rozliczania transakcji handlowych. Kancelaria DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie gwarantujące adekwatne przygotowanie Państwa do nowych obowiązków.

***

W alercie wskazaliśmy zagadnienia, które w ocenie Kancelarii mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter wyłącznie informacyjny i jako takie nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji prosimy o kontakt z DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancalaria Radców Prawnych Spółka Partnerska (email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)