Zgodnie z wyrokiem ETS czynności polegające na udostępnieniu kart paliwowych oraz negocjowaniu, finansowaniu i rozliczaniu nabywania paliwa z wykorzystaniem tych kart stanowią usługę finansową zbliżoną do udzielenia kredytu.

W dniu 15 maja 2019 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie Case C-235/18 Vega International Transport and Logistics - Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie wskazując, iż udostępnienie kart paliwowych stanowi usługę finansową zbliżoną do udzielenia kredytu.

 

Orzeczenie zapadło w stanie faktczyznym w którym Vega International prowadziła działalność w zakresie transportu samochodów, świadcząc usługi za pośrednictwem spółek zależnych.

Vega International zaopatrywała spółki zależne zaangażowane w świadczenie usług transportowych w karty paliwowe wydawane przez różnych dostawców paliw, przy czym były to imienne karty paliwowe (wystawione na kierowców).

 

Faktury dokumentujące zakup paliwa z wykorzystaniem kart paliwowych były realizowane i administrowane centralnie przez spółkę Vega International (spółka otrzymywała od dostawców paliw faktury dokumentujące zakup paliwa). Na koniec każdego miesiąca, Vega International refakturowała na spółki zależne, koszty paliwa udostępnionego do celów świadczenia usługi transportowych doliczając opłatę dodatkową w wysokości 2%.

 

Organy podatkowe odmówiły Vega International prawa do odliczenia VAT z tytułu zakupu paliwa, argumentując że świadczenie Vega International nie stanowi dostawy paliwa, lecz jest usługą finansowania jego zakupu. 

 

ETS uznał, że doliczając opłatę dodatkową, Vega International otrzymuje wynagrodzenie za świadczoną usługę, a tym samym, że świadczy usługę finansową (finansuje z góry zakup paliwa). Zdaniem ETS Vega International w tym zakresie działa tak jak zwykła instytucja finansowa lub kredytowa. Konsekwentnie udostępnienie przez Vega International kart paliwowych stanowi transakcję finansową, która jest zbliżona do usługi przyznania kredytu i jako taka objęta jest zwolnieniem z podatku VAT.

 

***

W alercie wskazaliśmy zagadnienia, które w ocenie Kancelarii mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter wyłącznie informacyjny i jako takie nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji prosimy o kontakt z DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancalaria Radców Prawnych Spółka Partnerska (email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)