O Kancelarii

DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na najwyższej jakości usługi doradcze.

 

Kancelarią kieruje dwoje radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług doradztwa prawnego i podatkowego, zdobyte w trakcie pracy między innymi w KPMG, Ernst&Young, Deloitte.

 

Dewizą DST Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska jest odpowiedzialne doradzanie. Realizując tę dewizę Kancelaria oferuje swoim Klientom rozwiązania prawne i podatkowe gwarantujące bezpieczeństwo podejmowanych decyzji biznesowych, przy jednoczesnym eliminowaniu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Naszym celem jest oferowanie Klientom kompleksowego wsparcia w zakresie zagadnień prawnych i podatkowych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą, jak i w różnego rodzaju postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym postępowaniach przed organami podatkowymi.


Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu usługi doradztwa prawnego świadczone na rzecz Klientów Kancelarii uwzględniają zagadnienia podatkowe, które stanowią obecnie niezwykle istotny element działalności przedsiębiorstwa. W każdym przypadku zaproponowane przez nas rozwiązania prawne osadzone są w odpowiednim kontekście biznesowym, dopasowanym do specyfiki działalności Klientów Kancelarii.


Kancelaria współpracuje z innymi doradcami i kancelariami dzięki czemu zapewniamy naszym Klientom kompleksowe, interdyscyplinarne usługi.
 

Nasz zespół tworzą radcowie prawni i doradcy podatkowi specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorstw...

Zespół

Aleksander Dąbrowski

partner, radca prawny, doradca podatkowy,

 

wykonuje zawód radcy prawnego od 2004 roku.  Posiada także uprawnienia licencjonowanego doradcy podatkowego. W latach 1998 – 2017 doradca podatkowy w  KPMG. Zakres specjalizacji obejmuje prawo podatkowe oraz prawo gospodarcze...

 

Więcej...

Agnieszka Szewczyk-Tomasiak

partner, radca prawny, doradca podatkowy,

 

doradztwem zajmuje się od 2001 r. Posiada tytuł radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Doświadczenie zdobywała między innymi w Ernst&Young, Deloitte, czy KPMG. Agnieszka specjalizuje się w doradztwie z zakresu opodatkowania podatkiem VAT...

 

Więcej...

Wszechstronne wsparcie prawne dla przedsiębiorców w zakresie wielu dziedzin prawa...

Nasze usługi

Kancelaria ma kompleksowy charakter. Zapewniamy wsparcie w zakresie wielu dziedzin prawa. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Prawo spółek

 • obsługa prawna bieżącego funkcjonowania spółek
 • przygotowywanie projektów umów spółek
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej do rejestracji w Krajowym Rejestrze Spółek, pozyskiwania licencji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności reglamentowanej
 • sporządzanie dokumentów korporacyjnych spółek (regulaminów funkcjonowania organów spółki, uchwał organów spółki)
 • bieżące doradztwo w sprawach korporacyjnych
 • wsparcie prawne i podatkowe w procesie likwidacji spółek (w szczególności przygotowanie stosownej dokumentacji, reprezentowanie spółki przed sądem rejestrowym, reprezentowanie spółki w stosunkach z wierzycielami)

 

 

Prawo umów

 • sporządzanie i opiniowanie umów, opracowywanie wzorców umownych
 • negocjacja warunków umów
 • doradztwo w procesie realizacji umów, rozwiązywania kwestii spornych powstałych w toku ich realizacji
 • reprezentacja przed sądem w sprawach związanych z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy, w tym w procesach odszkodowawczych
 • analiza prawna przedstawianych przez klientów umów i projektów umów
 • wskazywanie oraz analiza potencjalnych ryzyk, związanych z zapisami umownymi
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie

 

 

Prawo podatkowe

 • bieżąca obsługa podatkowa i wsparcie przy wypracowaniu optymalnych podatkowo rozwiązań
 • opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz analizy przepisów podatkowych
 • reprezentowanie przed sądem i organami administracji w postępowaniach podatkowych
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie

 

 

Ceny transferowe

 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • analizę cen transferowych opartą na badaniu transakcji porównywalnych („benchmarking study”)
 • analizę i ocenę dokumentacji przygotowanych przez Klientów pod kątem zgodności z wymaganiami prawa podatkowego
 • dokumentowanie transakcji związanych z nabyciem usług niematerialnych (tworzenie tzw. „defense file”)
 • analizę i ocenę ryzyka cen transferowych, analizę umów pod kątem ich zgodności z regulacjami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych
 • przeglądy w zakresie cen transferowych
 • sporządzanie umów do transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami,
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie

 

 

Prawo pracy

 • kompleksowa obsługa prawna spraw pracowniczych
 • przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentacji pracowniczej (umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zakazu konkurencji, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy)
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy
 • pomoc prawna w negocjacjach z pracownikami w sporach indywidualnych i zbiorowych
 • reprezentacja w toku postępowań sądowych w sprawach pracowniczych

 

 

Spory sądowe

 • analiza prawna możliwych roszczeń i ryzyk z nimi związanych
 • kierowanie do dłużników przedsądowych wezwań o zapłatę, o wykonanie innych żądań, przewidzianych przepisami prawa
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych przed Sądami wszystkich instancji, a także sądami polubownymi, w tym przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozwy, wezwania do zapłaty, wezwania do prób ugodowych, dalszych pism procesowych, środków zaskarżenia
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających

 

 

Prawo karne skarbowe

 • opracowywanie i weryfikowanie procedur regulujących zasady odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym z tytułu należności publicznoprawnych oraz obiegu dokumentów rozliczeniowo-podatkowych
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
 • sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji
 • pomoc prawna dla podejrzanych, oskarżonych, skazanych
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie

 

 

Ochrona środowiska

 • reprezentacja przed organami administracji w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • doradztwo prawne w sprawach związanych gospodarką odpadami
 • obsługa prawna procesu handlu emisjami
 • analiza prawna konsekwencji działań przedsiębiorstwa w kontekście odpowiedzialności za szkody w środowisku
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie

 

 

Przekształcenia, połączenia, przejęcia spółek

 • doradztwo prawne w zakresie optymalizacji prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • due diligence
 • sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przejęć, przekształceń, połączeń (między innymi listy intencyjne, umowy zachowania poufności, umowy wspólników)
 • reprezentowanie spółki przed sądem rejestrowym w procesie przekształcenia/połączenia/podziału
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie

 

 

Kariera

Kancelaria poszukuje współpracowników otwartych na nowe wyzwania. Jeśli jesteś aplikantem radcowskim, doradcą podatkowym, radcą lub adwokatem i chciałbyś realizować swój rozwój zawodowy w ramach naszej Kancelarii zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy przyjazną, miłą atmosferę i atrakcyjne warunki pracy, a przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ciekawych i stanowiących zawodowe wyzwania projektach doradczych realizowanych na rzecz szerokiego spectrum naszych Klientów.


Zapraszamy.
 

Kontakt

Dąbrowski Szewczyk-Tomasiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

ul. Dywizjonu 303 175/63
01-470 Warszawa

 

NIP: 5223149440
KRS: 0000770397, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

+48 508 047 505
+48 507 176 845
+48 507 176 846

Formularz kontaktowy